Easy Web Search
Image default
Onderwijs

Voorbereiden op de Cito-toets van groep 4

Kinderen die in groep 4 zitten doen tweemaal per jaar de Cito-toets. Als eerste in januari en heet de M4-toets. De tweede toets vindt plaats in mei of juni en wordt E4 genoemd. Wat is nu belangrijk om als opvoeder over de Cito-toets van groep 4 te weten. Met dit artikel leggen we alles uit over de Cito’s M4 en E4. Daarmee bent u volledig op de hoogte. 

 

Welke toetsen worden er afgenomen?

Om aan te vangen zijn dit de Cito’s die worden afgenomen in groep 4: spelling, begrijpend lezen, rekenen en woordenschat. De leerlingen worden getoetst over alle onderdelen die tot dan toe behandeld is. Dat gaat dus over: rekenen tot en met honderd, vermenigvuldigen, delen en de tafels. Op het vlak van taal en spelling gaat het om de goede schrijfwijze. Woordenschat wordt getoetst aan de hand van de woorden die kinderen in deze groep zouden moeten kunnen. Het vak begrijpend lezen gaat over de manier waarop teksten gelezen en begrepen worden. Al deze vakken en onderdelen komen tijdens de lessen in groep 4 voorbij en zouden dus gemaakt moeten kunnen worden. 

 

Hoe belangrijk zijn de toetsen van groep 4?

Met welk doel neemt de school de toetsen af? Wat is het belang van de Cito-scores? De school doet er alles aan om de doorgaande lijn van kinderen zichtbaar te maken. Door tweemaal per jaar te toetsen is de leerlijn te volgen. De leraren kunnen zien of leerlingen genoeg en naar verwachting groeien. Als dat niet zo is, dan ken een plan worden geschreven om de leerling te ondersteunen. Ook zijn de scores belangrijk voor de uitstroom na het basisonderwijs naar de middelbare school. Cito-scores tellen dan zwaar mee. 

 

Voorbereiding

Het is normaal zo dat de basisschool leerlingen voorbereid op de toetsen die in januari en mei/ juni afgenomen worden. De toetsinhoud komt het hele jaar aan bod. Het is dus aannemelijk dat kinderen vanzelf worden klaargestoomd voor de Cito’s. Toch is dit niet helemaal zo, want de Cito-toetsen in groep 4 verschillen van de reguliere toetsen. Niet alleen de inhoud is soms verder, ook de wijze waarop vragen gesteld worden is anders dan op de methodetoetsen. Niet opvallend dus dat veel ouders kiezen om de belangrijke toetsen thuis samen voor te bereiden. Dat vraagt om goede oefenboeken, die weten wat er in groep 4 aan bod komt. Educazione’s Cito-oefenboeken kunnen gebruikt worden om leerlingen goed voor te bereiden op de Cito-toetsen die in groep 4 worden afgenomen. 

 

Cito thuis oefenen 

Educazione heeft drie oefenboeken gemaakt voor groep 4. In Cito-toets Groep 4 oefenen deel 1 worden kinderen klaargestoomd op de onderdelen van M4, terwijl deel 2 voorbereidt op de toetsen van E4. Deel 3 is het meest complete Cito oefenboek en betreft een combinatie van deel 1 en 2. Met meer dan 33 oefeningen per boek bieden deze Cito-toets oefenboeken van Educazione meer dan genoeg materiaal om de Cito van groep 4 met uw kind te oefenen. Op het gebied van begrijpend lezen, rekenen, spelling, woordenschat en taal komt alle inhoud aan bod. De Cito oefenboeken van uitgeverij Educazione worden door veel ouders gebruikt om hun kinderen te trainen op de toetsen die op de basisschool worden afgenomen. De oefenboeken zijn in boekvorm of digitaal verkrijgbaar. Bekijk voor aanvullende informatie de website.

 

Samenvatting

Zodra je kind in groep 4 zit worden 2 heel belangrijke toetsen bij kinderen afgenomen: de Cito-toets M4 en de Cito-toets E4. Deze toetsen gaan over spelling, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen en zijn belangrijk omdat ze de doorgaande lijn van leerlingen en groepen in beeld brengen. Leraren gebruiken deze resultaten om plannen te schrijven die kinderen verder helpen. Vanwege het belang van deze scores besluiten veel ouders om hun kinderen thuis extra voor te bereiden op deze Cito-toetsen. De oefenboeken van Educazione komen daarbij goed van pas. In de oefenboeken komen alle onderwerpen uit groep 4 voorbij en worden kinderen zeer goed voorbereid op de toetsen van groep 4. 

 

https://onderwijs-in-nederland.tumblr.com/