Easy Web Search
Image default
Banen en opleidingen

Zorgkundige

Zorgkundige

Functie

  • De zorgkundige richt zich binnen het zorgteam op de totaal- en detailzorg van de bewoners en biedt daarbij zorg op maat van de individuele bewoner.
  • De geboden zorg en ondersteuning draagt bij tot de kwaliteit van wonen en leven en het algemeen welzijn van de bewoner.

Aanbod

  • De zorgkundige ontvangt een maandelijkse wedde die valt in de loonschaal C1-C2 bruto-maandwedde C1: 1 965,88 euro (index 1,7410) bij een voltijdse tewerkstelling (C1 met 0 jaren anciënniteit).
    Er dient  mogelijks een verrekening te gebeuren à rato van de deeltijdse prestaties.

Jouw profiel

  • Een brevet, kwalificatie-attest of getuigschrift dat in aanmerking komt voor het verzorgingspersoneel in woonzorgcentra, zoals voorzien door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
    en:
  • Een visum als zorgkundige (registratie als zorgkundige).
  • Talenkennis: Nederlands zeer goed.

ASO 2de graad: Studiegebied Algemeen secundair onderwijs

https://www.vindazo.be/vacatures/zorgkundige.html