Easy Web Search
Image default
Banen en opleidingen

Procedure nieuwe baan via spoor 2 traject nader uitgelegd

Wanneer een zieke werknemer niet meer kan terugkeren in zijn oude werk wordt er door de werkgever veelal een spoor 2 traject ingekocht. Tijdens zo’n spoor 2 traject wordt de medewerker door een re-integratie- of outplacementbureau begeleid naar een nieuwe passende baan elders. Hierbij dient de werkgever echter wel rekening te houden met een aantal belangrijke regels want wanneer er via (of tijdens) een spoor 2-traject een nieuwe baan wordt gevonden voor of door de werknemer is de volgende procedure van herplaatsing van toepassing:

–    De bedrijfsarts moet de passenheid van de nieuwe functie bij de nieuwe werkgever beoordelen;
–    Wanneer de nieuwe functie passend is bevonden stelt de werkgever, vaak met behulp van het outplacementbureau, samen met de werknemer en de nieuwe werkgever een detacheringsovereenkomst op (outplacementbureaus hebben hiervoor vaak een modelovereenkomst);
–    Als alle betrokkenen tevreden zijn over het functioneren van de medewerker, kan er een arbeidsovereenkomst opgemaakt worden met de nieuwe werkgever. Veelal wordt dit na twee ziektejaren in gang gezet. De nieuwe werkgever kan dan mogelijk gebruik maken van de no risk-polis (looncompensatie bij ziekte door UWV) . Ook is er mogelijk recht op premiekorting (mobiliteitsbonus) en vergoedingen voor het aanpassen van de werkplek. Een professioneel outplacementbureau kan de werkgever en werknemer hierin adviseren.

De werknemer kan ook zelf ontslag nemen door het dienstverband met zijn werkgever te beëindigen en elders in dienst te treden. De werknemer moet dan wel zeker van zijn zaak zijn en van oordeel zijn dat het nieuwe werk ook echt passend is. Belangrijk is wel dat er m.b.t. de klachten/aandoening van werknemer geen risico is op uitval in de nieuwe functie. Van belang is het antwoord op de vraag of het aannemelijk is dat de werknemer de nieuwe baan zonder risico op uitval duurzaam kan uitoefenen. Vaak wil de werkgever dat de werknemer akkoord gaat met een herstelmelding voor het eigen werk zodat deze geen risico loopt wanneer werknemer toch binnen 4 weken uitvalt na aanvang van het nieuwe werk. Dit is echter een grijs gebied en niet zonder risico; de bedrijfsarts moet eigenlijk ook echt van mening zijn dat werknemer beter is. Om geen risico te lopen op een ten onrecht gedane herstelmelding adviseert de Spoor 2 re-integratiespecialist in ieder geval altijd eerst overleg te plegen met de bedrijfsarts/arbodienst.

https://www.spoor2reintegratiespecialist.nl