Easy Web Search
Image default
Sport

Reel of vismolen?

Het vissen met een werphengel kan zowel met een reel als met een vismolen. Wat zijn hierin de verschillen en waar moet je op letten? In dit artikelen worden enkele zaken opgehelderd. Toch nog verdere vragen? Kijk eens op www.sportvisgigant.nl en stel je vragen. Hier wordt je goed verder geholpen om tot de juiste aankoop te komen. 

Allereerst het verschil tussen een vismolen en een reel, zit onder meer door de manier hoe de vislijn wordt opgespoeld. Bij de reel komt de lijn direct vanuit de oog op de spoel van de reel. Afhankelijk van de reel wordt de lijn direct gelijkmatig verspreid door een heen en weer schuivende lijngeleider. Bij een vismolen wordt de lijn niet direct opgeleid op de spoel, maar wordt deze eerst onder een beugel gehaald, voordat de vislijn haaks op de hengel wordt opgespoeld.

Het werpen met een reel of werpmolen vraagt wel degelijk aandacht. Bij het werpen bij een vismolen haal je de beugel open en met één of twee vingers wordt de lijn vastgehouden, om te voorkomen dat er vislijn van de spoel komt. Tijdens het werpen wordt de lijn vastgehouden totdat er voldoende spanning is opgebouwd met de vishengel. Door het lossen van de lijn schiet het werpgewicht veruit, totdat deze het water raakt. Voor de reel werkt dit bijna gelijk echter het laatste stuk van de worp moet echt anders aangepakt worden om een grote klit van de vislijn te voorkomen. Bij de reel wordt namelijk ook een werphendel overgehaald, waardoor de visspoel vrij kan draaien. Nu wordt de vinger op de spoel gelegd om te voorkomen dat deze vislijn geeft. Na de directe worp moet de vinger echter bij de spoel gehouden worden tot vlak voor het raken van het water. Dan wordt de vislijn geblokkeerd om te voorkomen dat de spoel van de reel door blijft draaien. Wanneer dit zou gebeuren dan draait de spoel door met de lossen lijn en zal een deel van de vislijn omgekeerd op de spoel opgedraaid worden. Het resultaat is dat deze lijn tussen de spoel en verdere draad vastslaat en het lossen van deze lijn ontzettend lastig is.  

https://www.sportvisgigant.nl/