Easy Web Search
Image default
Particuliere dienstverlening

Mediation biedt een toekomst na een scheiding

Als twee partners besluiten om te scheiden is dat een verdrietige gebeurtenis. Ooit was het de bedoeling van de beide partners om samen een toekomst op te bouwen. Als dat niet lukt, is het misschien nog wel mogelijk om los van elkaar een mooie toekomst te hebben. Vanuit die visie werkt echtscheidingsmediation. Het uitgangspunt van het regelen van een scheiding is daar een harmonieuze oplossing. Daarin zijn de wensen van de beide partners opgenomen. Als er kinderen zijn krijgen die ook de kans om hun wensen op tafel te leggen.

Verschil tussen echtscheidingsmediation en een klassieke scheiding

Bij een klassieke scheiding kiest elke partner een advocaat, waarmee hij de strijd aangaat om na de scheiding zoveel mogelijk dingen op zijn manier geregeld te krijgen. Dat kan te maken hebben met de verdeling van het vermogen en het ouderschap. Bij een scheiding onder begeleiding van advocaten gaat het vaak hard tegen hard, zonder aandacht te hebben voor gevoelens. Het enige wat telt is het resultaat. Voor kinderen kan zo’n vechtscheiding zeer traumatisch zijn. Zij kunnen niets anders doen dan afwachten wat de uitkomst is, en zich vervolgens schikken in hun lot.

Mediation gaat uit van harmonie

Bij de meeste scheidingen is sprake van veel woede bij de beide partners. Mogelijk zijn ze kwaad op elkaar vanwege een financieel conflict, bedrog of omdat het gewoon niet is gelukt om samen een toekomst op te bouwen. Desondanks kan de scheiding met mediation meestal goed worden geregeld. Elke partner is er immers wel van doordrongen dat er een leven is na de scheiding. Vooral als er kinderen zijn, zal er een noodzaak zijn om af en toe samen beslissingen te nemen, al is het niet meer als partners. Vanuit die gezamenlijke toekomst wordt bij mediation een oplossing bedacht.

Formele afhandeling

Als je ervoor kiest om gebruik te maken van echtscheidingsmediation heeft dat geen gevolgen voor de formele afhandeling. Alle fiscale, juridische en financiële stukken worden naar behoren opgesteld. Als er kinderen zijn wordt er een ouderschapsplan gemaakt, waarin de wensen van de beide ouders en de kinderen zo goed mogelijk zijn geïntegreerd. De mediator zal ook de formele scheiding bij de rechtbank begeleiden. Mediation is een doeltreffende methode om echtscheidingen naar tevredenheid te regelen, zelfs als er sprake is van complexe situaties, waarbij het om de verdeling van veel vermogen gaat.

Conclusie

Als het mogelijk is om een scheiding door middel van echtscheidingsmediation te regelen verdient dat de voorkeur boven een vechtscheiding onder begeleiding van advocaten. De kans is groot dat de scheiding in mentaal opzicht sneller kan worden verwerkt, omdat er al tijdens het proces van mediation wordt nagedacht over de toekomst. Bij een vechtscheiding onder begeleiding van advocaten gaat het puur om de strijd. Als die is beëindigd trekken de rookwolken op en kun je in mentaal opzicht pas beginnen met de verwerking van wat er allemaal is gebeurd. Een bijkomend voordeel van mediation is, dat dit goedkoper is dan wanneer er advocaten worden ingehuurd.


Meer weten? Ga naar Vanhoutenmediation.nl