Easy Web Search
Image default
Particuliere dienstverlening

Is bemiddeling door een mediator Veenendaal nuttig of niet?

Bemiddeling door een mediator Veenendaal kan leiden tot een succesvolle oplossing van conflicten in een grote verscheidenheid van particuliere of professionele conflicten. In de privésfeer kan bemiddeling vaak geschillen tussen buren of in erfeniskwesties oplossen. Bemiddeling helpt om interpersoonlijke relaties te verbeteren en stressvolle conflicten op te lossen.

Maar ook in het beroepsleven speelt bemiddeling tegenwoordig een grote rol. Het wordt bijvoorbeeld door veel bedrijven gebruikt om interne conflicten op te lossen. Daarnaast kan bemiddeling ook zinvol zijn tussen zakenpartners als iedereen geïnteresseerd is in de voortzetting van de zakenrelatie.

Bemiddeling door mediator Veenendaal zinvol?

Mediator Veenendaal is zinvol wanneer:

  • iedereen streeft naar een minnelijke schikking;
  • er geen onoverkomelijke machtsongelijkheid is tussen de partijen;
  • de particuliere/zakelijke relatie ook in de toekomst voortgezet moet worden;
  • iedereen bereid is op eigen verantwoordelijkheid aan het conflict te willen werken;
  • het doel is om het conflict op te lossen, niet om “gelijk” te hebben;
  • het conflict zich vóór de bemiddeling in een impasse bevond;
  • dure en langdurige procesvoering moet worden vermeden.

Bemiddeling heeft geen zin als één partij alleen maar gelijk wil hebben en wil winnen. De mediator is natuurlijk geen rechter. Hij of zij leidt de partijen slechts, begeleidt hen en lost het conflict nooit voor hen op. De partijen moeten dat gewoon zelf doen. Als alle betrokken partijen bereid zijn het conflict buiten de rechtbank om op te lossen, is mediation een heel geschikte manier om dat te doen!

De doelen van mediation

Mediation heeft tot doel de twistende partijen opnieuw met elkaar in een constructieve dialoog samen te brengen, zodat een voor beide partijen bevredigende oplossing van het conflict mogelijk wordt. Daarbij komen de partijen ook tot een bindende overeenkomst die voor de toekomst zal gelden. In tegenstelling tot gerechtelijke procedures is het doel niet de schuldige in een conflict aan te wijzen, maar een positieve oplossing voor beide partijen te vinden.

Over de mediator

De professionele mediator is onpartijdig. Onpartijdigheid verschilt van neutraliteit in die zin dat hij of zij onder bepaalde voorwaarden het standpunt inneemt van een van de partijen bij het conflict. Daarbij mag de bemiddelaar echter geen oordeel vellen over de perspectieven van de afzonderlijke partijen in het conflict. Een goede bemiddelaar oordeelt dus nooit over de belangen en behoeften van de partijen, maar grijpt alleen in wanneer de ene partij inferieur is aan de andere in termen van zelfvertrouwen, moed of machtsonevenwichtigheid. In dat geval herstelt de bemiddelaar het harmonieuze evenwicht tussen de partijen en stopt hij of zij de escalaties.

Naast het vermogen van een mediator om onpartijdige te kunnen zijn, beschikt een mediator ook over een gezonde portie nieuwsgierigheid, is hij of zij open-minded en heeft hij of zij het vermogen om te waarderen.  Zij moeten zich trainen in een breed scala van communicatietechnieken, daarnaast flexibel optreden en ook tolerant reageren.

Conclusie: waar een wil is, is een weg met mediation

Vaak kan ondanks alle inspanningen geen oplossing voor een conflict worden gevonden. In dergelijke gevallen is bemiddeling zinvol om op het juiste spoor te komen. De belangrijkste voorwaarden voor een geslaagde bemiddeling zijn de bereidheid van de partijen bij het conflict om een oplossing te vinden en de verantwoordelijkheid voor het vinden van die oplossing op zich te nemen. Als deze worden gegeven, is het vaak mogelijk om het conflict onder leiding van partijen op te lossen en de relatie voor de toekomst merkbaar te verbeteren.