Easy Web Search
Image default
Woningen

Meer zekerheid door een bouwkundige keuring

Het is in Nederland niet verplicht om bij de verkoop of aankoop van vastgoed een technische keuring van het pand te laten uitvoeren. Toch wordt aangeraden om dat te doen. Voor een gewone woning betekent dit dat je daar een kleine € 400 voor moet uittrekken, maar een bouwkundige keuring biedt ook veel zekerheid. Want als je de keuring hebt laten uitvoeren weet je precies welke gebreken er zijn hoeveel het gaat kosten om de geconstateerde problemen op te laten lossen. Zo’n keuring geeft je ook een uitstekende onderhandelingspositie als er over de prijs van het vastgoed moet worden gesproken.

Wat is de status van een keuring?

Als een bouwkundige keuring wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf kan aan de keuring een officiële status worden toegekend. De certificering is een garantie dat de keuring objectief is uitgevoerd door een onafhankelijke inspecteur. De beoordeling vindt plaats op basis van wettelijke richtlijnen, zoals die zijn vastgelegd in de NTA 8060 en de NEN 2767. Als er gesproken wordt over de financiële consequenties van herstelwerkzaamheden mag je ervan uitgaan dat het om reële prijzen gaat. Uiteraard betreft dat wel actuele prijzen. Als het herstel pas over 10 jaar wordt uitgevoerd zullen de tarieven zijn gewijzigd.

Hoe wordt een keuringsrapport gebruikt?

Als verkopende partij biedt een keuringsrapport na een bouwkundige keuring de garantie dat het pand in een bepaalde conditie is. Als dat niet de maximale conditie is, zal in het rapport worden aangegeven welke kosten er moeten worden gemaakt om het gebouw in de gewenste conditie te brengen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de kosten die op korte termijn nodig zijn om calamiteiten op te lossen en kosten voor de langere termijn, om de problemen structureel aan te pakken. Deze kosten kunnen deels of geheel worden verwerkt in de verkoopprijs van het gebouw.

Waar wordt bij een keuring naar gekeken?

Bij een bouwkundige keuring is het de bedoeling om mankementen die voor het oog verborgen blijven aan het licht te brengen. Om dat te kunnen duiden is een gedegen technische achtergrond nodig. Er wordt met name gekeken naar de kwaliteit van de fundering. De inspecteur kijkt daarvoor zo nodig onder de vloer. Ook de kwaliteit van de kozijnen onder het schilderwerk, het metselwerk, het dak en de kans op wateroverlast worden beoordeeld. Er wordt niet alleen naar de bouwkundige staat van een pand gekeken, maar ook naar de installaties en het leidingwerk.

Narigheid achteraf voorkomen

De koper, de verkoper of beiden gezamenlijk kunnen ervoor kiezen om een bouwtechnische inspectie uit te laten voeren. Voor alle partijen is dat prettig. De verkopende partij krijgt de bevestiging dat hij zijn pand voor een reële prijs heeft verkocht, zonder bang te hoeven zijn voor claims achteraf voor het herstel van gebreken. De koper is door de keuring verzekerd van de aankoop van een pand waarvan de kwaliteit is gecontroleerd. Hij zal niet worden geconfronteerd met de kosten van onverwachte herstelwerkzaamheden, want alle gebreken zijn op het moment van verkoop benoemd.


Tip: Keuringshuis