Easy Web Search
Image default
Rechten

Wat te doen bij een dagvaarding?

Wat je hiermee moet doen verschilt van de zaak die tegen je is aangespannen. We lichten hieronder een aantal mogelijke scenario’s toe. 

Wat is een dagvaarding eigenlijk?

Een dagvaarding een gerechtelijk document waarin een schuld wordt beschreven. Het beschrijft wie, wat aan wie verschuldigd is en waarom diegene recht heeft op dit bedrag. Deze gerechtelijke procedure vindt plaats bij een civiel rechter, kartonrechter, of er vindt een kortgeding plaats. Waar en op welke tijd je voor de rechtszitting moet verschijnen staat ook in de dagvaarding.

De procedure

Wanneer een rekening niet (tijdig) wordt betaald is het mogelijk een bureau in te schakelen die helpt met incasseren. Allereerst zal er gedurende het minnelijke traject een oproep worden gedaan tot het betalen van een openstaand incasso. Wordt hier geen gehoor op gegeven dan zal er een gerechtelijke procedure worden opgestart.

Een dagvaarding kan enkel worden gedaan door een gerechtsdeurwaarder. In dit traject hebben we het over dagvaarden, beslaglegging en executie verkoop. De dagvaarding wordt door de gerechtsdeurwaarder zelf uitgebracht. Wanneer je niet thuis bent, is de deurwaarder gerechtigd de dagvaarding bij een huisgenoot of in gesloten envelop bij u achter te laten.

Wat doe je wanneer je een dagvaarding krijgt?

Zoals eerder benoemd ligt uw reactie aan de zaak die tegen u is aangespannen.

  • Je kunt je niet vinden in de vordering

Wanneer de vordering niet klopt kun je dit laten voorkomen. Hiervoor heb je geen persé een advocaat nodig, uiteraard maak dat het wel een stuk makkelijker. Voornamelijk om te voorkomen dat je de zaak verliest. Bij de rechtbank, de Hoge Raad of het Gerechtshof is een advocaat wel verplicht.

  • Je kunt je vinden in de vordering

Wanneer de vordering klopt betaal dan gelijk het incasso bij de eisende partij, de advocaat of de gerechtsdeurwaarder. Hiermee bespaar je de extra kosten die een rechtszitting met zich meebrengt.

Niet reageren

Hierboven is beschreven welke twee mogelijkheden er zijn om te reageren op een dagvaarding. We raden je altijd aan om te reageren. Doe je dit namelijk niet dan gaat de procedure door en word je bij verstek veroordeeld, inclusief de gevorderde incasso- en proceskosten. Reageert daarom altijd tijdig én op de aangegeven manier. Zo voorkom je dat de kosten verder oplopen.

https://bundel.nl/Incasseren/