Easy Web Search
Image default
Rechten

Strafrecht advocaat

Een strafrecht advocaat kan zich voor je inzetten in verschillende situaties. Bijvoorbeeld wanneer je bent aangehouden door de politie om wat voor reden dan ook, als je verdacht wordt van het plegen van een misdrijf of als je een dagvaarding hebt gehad. Een strafrecht advocaat is er zowel voor slachtoffers als daders, want vaak zijn er in strafrechtelijke zaken beide partijen. Soms zijn er geen slachtoffers, bijvoorbeeld bij een verkeersovertreding. Ook dan kun je een strafrecht advocaat inschakelen. Een strafrecht advocaat is er voor allerlei zaken en kan daarin juridische ondersteuning bieden. 

 

Waarvoor is een strafrecht advocaat?

Bij strafrechtelijke zaken denk je waarschijnlijk snel aan dingen als geweldpleging, mishandeling, of juist fraude en diefstal. Dat zijn zeker gebieden waar je een strafrecht advocaat voor in kunt schakelen. Dit geldt zowel voor de dader als voor het slachtoffer. In deze situaties zijn beide partijen er natuurlijk. Maar het kan ook gaan over economisch strafrecht, een fiscaal delict of valsheid in geschrifte. Dat is bijvoorbeeld het maken van een nep-ID of het gebruiken hiervan. Een strafrecht advocaat kan ook ingeschakeld worden wanneer je wordt verdacht of aangehouden vanwege een zedenmisdrijf of wapenbezit. 

 

Voor een onderneming

Er is dus voor allerlei zaken een strafrecht advocaat in te schakelen. In de meeste gevallen doe je dit voor een natuurlijk persoon, jijzelf. Het kan ook voorkomen dat je onderneming te maken krijgt met één van bovenstaande dingen. Wanneer personeel of directie een misdrijf pleegt, kan dit worden toegerekend aan de onderneming. Dat betekent dat niet een persoon maar een bedrijf aansprakelijk gesteld wordt. 

Justitie kan ook een ontnemingsmaatregel eisen van een onderneming. Dat gebeurt bij een vermoeden van inkomsten of voordeel door het plegen van een misdrijf. Je kunt daarvoor een strafrecht advocaat inschakelen om hier bezwaar tegen te maken. 

 

Voor een natuurlijk persoon

Als natuurlijk persoon werkt het natuurlijk net iets anders. Een bedrijf dat aansprakelijk gesteld wordt, moet meestal een boete betalen als straf. In sommige gevallen kan een gevangenisstraf de uitkomst zijn. Voor natuurlijke personen zijn meerdere mogelijkheden wanneer je als persoon geen slachtoffer bent. Je kunt een boete krijgen, een taakstraf of naar de gevangenis moeten. Dat hangt natuurlijk af van het misdrijf, de bewijzen en de gevolgen voor een (eventueel) slachtoffer. 

 

Een advocaat voor een dader

Een dader, of degene die een misdrijf pleegt, kan een strafrecht advocaat inschakelen. De strafrecht advocaat kan je natuurlijk niet vrij laten spreken als je inderdaad iemand hebt mishandeld of een zware verkeersovertreding hebt gemaakt. Wel kan een strafrecht advocaat helpen om een zo laag mogelijke straf uit de zaak te krijgen. Aan de andere kant doet een strafrecht advocaat aan de kant van een slachtoffer er natuurlijk alles aan om het slachtoffer zo veel mogelijk te bieden. 

Op zoek naar een strafrecht advocaat? Kijk dan eens op Omnius.nl.