Easy Web Search
Image default
Aanbiedingen

Welke eigenschappen heeft een echt duurzaam gebouw?

Er kan tegenwoordig worden vastgesteld dat het energieverbruik in Europa de voorbije jaren alleen maar is toegenomen. Dat sterk toegenomen energieverbruik vormt samen met het feit dat onze fossiele brandstoffen langzaam maar zeker opraken een niet onaanzienlijk probleem. Omwille van deze reden wordt er vandaag de dag dan ook altijd gekeken naar het realiseren van een echt duurzaam gebouw. De realisatie van duurzame gebouwen kan op verschillende vlakken niet onbelangrijke voordelen met zich meebrengen. Ben je benieuwd om hier meer over te ontdekken? Neem dan zeker de informatie door die je terug kan vinden hier op deze pagina.

Wat is het gebouwgebonden energieverbruik?

Voordat er sprake kan zijn van een duurzaam gebouw is het zo dat we moeten kijken in de richting van het gebouwgebonden energieverbruik. Verschillende zaken zijn hiervoor verantwoordelijk. Het gaat hierbij dan concreet om bijvoorbeeld:

  • De verwarming;
  • Het warm water;
  • De installaties die zich in een gebouw bevinden;

Voordat er sprake kan zijn van een energieneutraal en dus ook echt duurzaam gebouw is het een vereiste om dit verbruik te kunnen compenseren door hernieuwbaar opgewekte energie. Onder meer de organisatie TNO heeft er dan ook voor gekozen om te werken aan duurzame gebouwen die energie produceren. Energiepositieve gebouwen slagen erin om het gebouwgebonden energieverbruik te compenseren. Bovendien slagen ze er verder ook in om voldoende energie op te wekken voor het eigen gebruik. Het gaat hierbij dan concreet om het verbruik gerealiseerd door onder meer elektrische apparatuur, computers en verlichting.

Vier invalshoeken om de energie vanuit te bekijken

Om ervoor te zorgen dat er een duurzaam gebouw of energiepositief gebouw kan ontstaan, dient er naar energie te worden gekeken vanuit vier verschillende invalshoeken. Het gaat hierbij concreet om de volgende:

  1. Er dient voor de opwekking van energie te worden gekeken naar alternatieve en vooral duurzame oplossingen. Deze moeten dienst gaan doen als alternatief voor het gebruik van fossiele brandstoffen.
  2. Bij het transporteren van energie moet erop toe worden gezien dat de plaats waar de energie wordt gewonnen zich zo dicht mogelijk bij de plaats bevindt waar de energie wordt verbruikt.
  3. Het spreekt voor zich dat het van belang is dat alle opgewekte energie ten volle kan worden benut. Om dit te kunnen realiseren is het steeds noodzakelijk om te kijken naar de mogelijkheden op vlak van energieopslag. Hierbij richt de organisatie zich bijvoorbeeld op warmtebatterijen. Deze hebben de mogelijkheid om zowel wind- als zonne-energie op te kunnen slaan.

De realisatie van een duurzaam gebouw is natuurlijk interessant, maar nog maar het begin. Om het probleem dat zich stelt echt te kunnen aanpakken kan het dan ook zeer interessant zijn om toe te werken naar de realisatie van aardgas vrije wijken. De ontwikkeling van technologische oplossingen kan hier uiteraard haar steentje aan bijdragen, maar is niet voldoende. Voor de realisatie van aardgas vrije wijken moet er dan ook nog een flinke stap verder worden gegaan. Ook hier kan een organisatie als TNO een bijzonder belangrijke rol in spelen.