Easy Web Search
Image default
Industrie

Inspectie van D-sluitingen noodzakelijk voor de veiligheid

Het is noodzakelijk dat de D-sluitingen regelmatig worden geïnspecteerd. De controle moet ten minste worden uitgevoerd volgens de normen van het land waar de producten worden gebruikt. Dit is nodig omdat de in gebruik zijnde producten vervormd kunnen raken door slijtage, verkeerd gebruik, enz. waardoor de materiaalstructuur verandert. De inspectie moet ten minste om de zes maanden worden uitgevoerd door bevoegd personeel. De periode wordt verkort als de producten worden blootgesteld aan kritieke bedrijfsomstandigheden.

D-Sluitingen moeten voor gebruik worden gecontroleerd

Bij het gebruik van D-sluitingen moet ervoor worden gezorgd dat:

 • alle markeringen leesbaar zijn;
 • zowel sluiting en pen van dezelfde grootte, hetzelfde type en dezelfde kwaliteit zijn;
 • de schroefdraad van de pen en de sluiting niet beschadigd zijn;
 • een sluiting met moer en splitpen nooit wordt gebruikt zonder splitpen;
 • de sluitingen en bouten niet verbogen of overmatig versleten zijn;
 • de sluiting en de pen niet gebarsten, ingekerfd of anderszins defect zijn;
 • een sluiting geen warmtebehandeling ondergaat, aangezien dit de werklastlimiet nadelig zal beïnvloeden;
 • de sluiting is daarna nooit bewerkt. Manipulaties zoals lassen, verhitten of buigen van de producten, hebben een negatief effect op de werklastlimiet.
 • niet alle markeringen duidelijk leesbaar zijn;
 • sluiting en pen niet duidelijk van dezelfde grootte, hetzelfde type en hetzelfde merk zijn;
 • de schroefdraad van de pen en de sluiting beschadigd zijn;
 • de splitpen ontbreekt van een sluiting met een veiligheidspen;
 • sluiting en/of pen vervormd of versleten zijn. De slijtage mag slechts maximaal 10 % afwijken van de oorspronkelijke afmeting;
 • de sluiting en de pen inkepingen, groeven, scheuren of corrosie vertonen;
 • de sluiting een warmtebehandeling heeft ondergaan;
 • de sluiting is gewijzigd, gerepareerd of gevormd door lassen, verhitten, machinaal bewerken of buigen;
 • men van oordeel is dat aan één of meer van de bovengenoemde inspectiecriteria niet zal worden voldaan vóór de volgende periodieke inspectie.

Stop met het gebruik van de sluiting als

Het belang van veilig gebruik van hijs- en hefwerktuigen

Aan het gebruik van hijs- en hefwerktuigen zijn grote gevaren verbonden. Door het onveilig gebruik van hijs- en hefwerktuigen gebeuren telkens weer ernstige ongelukken. Daarom is het belangrijk om de nodige beschermende maatregelen te nemen om het vervoer van lasten met takels veilig te maken.

Veilig gebruik alleen te garanderen bij regelmatig onderhoud en inspectie

Hijs- en hefwerktuigen mogen alleen worden gebruikt wanneer zij in een veilige staat verkeren. Veiligheidsgebreken moeten worden hersteld voordat het hijsmiddel weer wordt gebruikt. Hefwerktuigen moeten regelmatig worden onderhouden. De exploitant is verantwoordelijk voor het onderhoud en de documentatie daarvan.

Veiligheid tijdens het vervoer met hefwerktuigen

De veiligheid tijdens het transport met hijs- en hefwerktuigen hangt in grote mate af van het correct en veilig stroppen van de te vervoeren lasten en dus ook van de werknemer. Daarom moet hij een aantal persoonlijke eisen hebben: Goed gezichtsvermogen en gehoor en lichamelijke conditie. Hij moet ook een goed gevoel voor verhoudingen hebben, oplettend zijn en een gevoel voor orde en bereidheid tot samenwerking hebben.

Opleiding is een essentiële voorwaarde voor veiligheid bij het hijsen. De bediener van de takel moet in staat zijn de genormaliseerde signalisatieborden te lezen en te begrijpen.

Verantwoordelijkheid veiligheid

De veiligheid van de in het bedrijf gebruikte hijsmiddelen valt onder de verantwoordelijkheid van de werkgever. Volgens de Arbowet is het verplicht een periodieke inspectie uit te laten voeren door een daartoe gecertificeerde keurmeester, waarbij de veiligheid van arbeidsmiddelen en installaties door hem of haar wordt gecontroleerd, en wordt toegezien op het regelmatig uit te voeren onderhoud aan hijsmiddelen.

Deze maatregelen dienen om de gevaren en risico’s in de onderneming duurzaam te verminderen en dragen aldus in aanzienlijke mate bij tot de arbeidsveiligheid.

Niet iedereen mag echter de controle op de veiligheid van arbeidsmiddelen uitvoeren. Hij of zij moet een “persoon zijn die gekwalificeerd is om de inspectie uit te voeren”.