Easy Web Search
Image default
Industrie

Specificaties van robots

Menselijke wapens werken al jaren in industrieën. Nu voeren industriële robotarmen hun werk op dezelfde manier sneller en nauwkeuriger uit. Robotarmen zijn machines die zijn geprogrammeerd om een ‚Äč‚Äčspecifieke taak of taak perfect, efficiënt en nauwkeurig uit te voeren. Normaal gesproken worden ze motorisch aangedreven en worden ze het vaakst gebruikt voor de snelle, consistente uitvoering van zeer repetitieve procedures gedurende langere tijd, en worden ze vooral gewaardeerd in de industriële productie-, fabricage-, bewerkings- en assemblagesectoren. Een industriële robotarm is een technisch wonder omdat hij op dezelfde manier reageert als menselijke armen. Het bestaat uit een reeks gewrichten, articulaties en manipulatoren die samenwerken om de beweging en functionaliteit van een menselijke arm nauw te bevorderen. Ze kunnen met de beste snelheid en kracht werken. Er is behoefte aan een intens veiligheidsbewustzijn bij het programmeren en gebruiken ervan.

De robotarm met zes assen heeft bewegingsvrijheid in zes graden, waardoor hij op zes verschillende manieren kan bewegen, in tegenstelling tot de menselijke arm, die zeven vrijheidsgraden heeft. Industriële robotarmen bewegen veel sneller dan menselijke armen, maar zonder de juiste veiligheidsmaatregelen kunnen ze gevaarlijk zijn. Robotarmen hebben over het algemeen een soort veiligheidspakket of sensoren beschikbaar om de veiligheid van menselijke werknemers te garanderen. Het verhoogt niet alleen de snelheid van het fabricageproces, maar ook de nauwkeurigheid en precisie. Ze verminderen de fouten en arbeidskosten van de werknemer. Een robotbesturing laat motoren draaien die op elk gewricht zijn aangesloten. Ze kunnen worden geprogrammeerd om verschillende taken of één specifieke taak uit te voeren, afhankelijk van de specificaties en vereisten van de fabrikant. Ze kunnen worden gebruikt voor alle industriële productie-, verwerkings- en fabricage taken – elke klus waarbij extreem nauwkeurige, snelle en herhaalbare bewegingen nodig zijn.

Voor een robotarm kopen, moeten de volgende specificaties volgens de vereisten in overweging worden genomen:

* Belasting:

Alle soorten robotarmen hebben een specifiek laadvermogen, en dit door de fabrikant gespecificeerde aantal vereist altijd dat het totale gewicht van het laadvermogen dat betrokken is bij elke klus die u van de arm verwacht, te overschrijden. Verschillende soorten robotarmen hebben speciaal ontworpen frames, die het totale laadvermogen kunnen vergroten of verkleinen.

* Snelheid:

Zeker, bij het selecteren van robotarmen voor picking- en plaatsing toepassingen, is het essentieel om rekening te houden met de beoordelingen van de fabrikant voor snelheid, en vooral in termen van acceleratie over langere afstanden. Bij sommige typen robotarmen kan afwisseling op snelheid worden bereikt.

* Precisie:

Bepaalde typen programmeerbare robotarmen zijn inherent geconstrueerd om nauwkeuriger te zijn in hun bewegingsbereik en articulaties dan andere. Ze zijn duurder voor een complexere machine.

Het laadvermogen bepaalt vaak de prijs van een robot. Hoe meer de robot kan besturen, hoe meer techniek er in het ontwerp is gestoken. Bovendien spelen complexiteit en flexibiliteit ook een grote rol in de kosten. De mate van vrijheid bepaalt ook de prijs. Door de dramatische daling van de inkoopprijzen voor industriële robotwapens in het afgelopen decennium zijn ze tegenwoordig veel wijdverbreide dan ooit tevoren. Nu worden ze vaak aangetroffen in een breed scala van industrieën en sectoren, waaronder:

* Laboratoria

* Testen en afhandelen van monsters

* Productie

* Industriële automati

* Geautomatiseerde toevoer van de assemblagemachine

* Toegang tot de machine