Easy Web Search
Image default
Aanbiedingen

De plaatsing van veiligheidsnetten behoort tot de collectieve beschermingsmiddelen

De plaatsing van veiligheidsnetten wordt ook gebruikt als collectieve beschermingsmiddelen tegen vallen. De netten worden onder de bouwplaats geplaatst, bedekken de hele vloer en worden vastgemaakt. In sommige gevallen wordt het net alleen gebruikt om een valgebied af te dekken.

Plaatsing veiligheidsnetten -collectieve beschermingsmiddelen- soms enige valbescherming

Collectieve beschermingsmiddelen zoals bijvoorbeeld de plaatsing van veiligheidsnetten zijn soms de enige bescherming tegen vallen. Zo kunnen in sommige gevallen aan dakranden bevestigde leuningen volstaan, aangezien zij een valbescherming van 100% bieden en de werknemers dus geen persoonlijke beschermingsmiddelen meer nodig hebben. Als alleen passieve bescherming wordt gebruikt, hoeven de werknemers alleen maar in de rails te blijven om vallen te voorkomen. Leuningen kunnen permanent of tijdelijk worden geïnstalleerd en bij de keuze van het juiste systeem moet rekening worden gehouden met het type dakconstructie.

Horizontale leuningconstructies bestaan uit een reeks verankeringspunten die met elkaar verbonden zijn door een staalkabel, waarbij het traject van de kabel de omtrek van het dak volgt. De werker maakt eenmaal verbinding en gebruikt een slider of runner om te volgen. Een dergelijk systeem biedt bewegingsvrijheid en veilige werkomstandigheden op hoogte. Indien nodig kunnen de ankerpunten en het touwsysteem ook in het midden van het dak worden gebruikt; deze oplossing is ook kosteneffectiever.

Een andere methode om collectieve bescherming tegen vallen te bieden is het plaatsen van tijdelijke steigers. Dit systeem is gewoonlijk modulair, bestaat uit een reeks buizen en stelt de werknemers in staat gemakkelijk materiaal op hoogte te vervoeren. Steigers zijn meestal gemaakt van metaal of aluminium, waarbij aluminium lichter en duurzamer is.

OPMERKING: In veel gevallen gebeuren ongevallen en valpartijen niet op het hefwerkplatform zelf, maar op de voorziening die als toegang tot de werkplek wordt gebruikt. Mobiele toegangstorens en hoogwerkers, hangende toegangs- en positioneringstoestellen en draagbare ladders kunnen bijvoorbeeld valpartijen van hoogte veroorzaken als ze verkeerd worden verplaatst. Als de mobiele toegang naar een andere plaats wordt verplaatst voordat de werknemer is afgestapt, is er een verhoogd risico op vallen.

Voorschriften voor valbeveiligingsapparatuur zoals plaatsing veiligheidsnetten

Volgens de norm EN 365:2004 (Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen – Algemene eisen voor gebruiksaanwijzingen, onderhoud, periodieke keuring, reparatie, merken en verpakking) moeten fabrikanten de aandacht vestigen op het belang van regelmatige controles van de goede werking.

Afhankelijk van het type, de gebruiksfrequentie en de omgevingsfactoren wordt ook regelmatig onderhoud aanbevolen. Het onderhoud dient ten minste eenmaal per jaar te worden uitgevoerd door een bevoegd persoon, volgens de door de fabrikant vastgestelde procedures.

Er zijn andere normen voor specifieke PBM:

Normen voor valbeveiligingsuitrusting

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) voor valbeveiliging vallen onder categorie III van de Europese PBM-richtlijn 89/68 /EEG, en moeten daarom van een CE-markering zijn voorzien en aan bepaalde minimumeisen voldoen.

Risicobeoordeling en veiligheidsbeginselen

Voordat met werkzaamheden op hoogte wordt begonnen, moeten alle mogelijke risico’s in aanmerking worden genomen, met inbegrip van bijvoorbeeld de werknemers op de begane grond die door vallende voorwerpen kunnen worden getroffen. Indien mogelijk moet werken op hoogte worden vermeden. Indien dit echter niet mogelijk is, moet de werkgever ervoor zorgen dat alle werkzaamheden naar behoren worden georganiseerd en dat geschikte uitrusting wordt gebruikt.

Er zijn twee belangrijke risico’s waaraan werknemers op hoogte worden blootgesteld:

  • Risico’s bij de toegang tot de werkplek of het werkterrein
  • Risico’s bij het werken op hoogte

De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van de werknemers en moet er dus voor zorgen dat het werk op een vlakke ondergrond en niet op hoogte wordt uitgevoerd. Als werken op hoogte niet kan worden vermeden, verdient het de voorkeur een hoogwerker in de buurt van het werkgebied te plaatsen om de hoogte te beperken. Als onderdelen van een machine op de grond kunnen worden gemonteerd of gedemonteerd, moet dit zo mogelijk niet op hoogte gebeuren.
Veiligheidsnetten kan je bij verschillende bedrijven, zoals profall.nl, huren of kopen.