Easy Web Search
Image default
Bedrijven

Wat is salarisadministratie nou precies?

Bij veel bedrijven is het salaris de grootste maandelijkse uitgave, daarom is het natuurlijk heel erg belangrijk dat de berekening van het salaris van de werknemers goed gebeurd.  Als bedrijf met personeel dien je elke maand de salarissen en de bedragen aan de belastingdienst te betalen. Het komt er op neer da de salarisadministratie een heel belangrijk iets is voor een bedrijf.

De salarisadministratie is eigenlijk het proces van het betalen van je werknemers, daarbij moet je goed opletten dat het juiste bedrag qua loonheffing word ingehouden. Bij de taken die hierbij horen moet er rekening worden gehouden met de COA- en pensioen regels. De meest voorkomende werkzaamheden bij de salarisadministratie zijn: het bepalen van het nette bedrag wat er moet worden over gemaakt naar de werknemer, bepalen hoeveel loonheffing er moet worden afgedragen naar de belastingdienst, ervoor zorgen dat iedereen op tijd zijn loonstrookje ontvangt, op tijd zorgen voor de loonaangifte en het uitbetalen van het bedrag.

Naast de salarisadministratie moet er ook deels rekening worden gehouden met de personeelsadministratie. Alle werknemer gegevens moeten juist worden vastgesteld, er moet worden bepaald hoe hoog het salaris van de werkgevers is en de arbeidscontracten moeten worden opgesteld. Bij grote bedrijven word er vaak een HR-manager ingeschakeld om de salarisadministratie tot in de puntjes te regelen.

Een loonstrook is een ingewikkeld document maar moet minstens over de volgende gegevens beschikken: het brutoloon, de loonheffing, de belastingaftrek, onkosten vergoedingen na belasting en het nettoloon.

Bij het doen van de salarisadministratie krijg je te doen met veel papierwerk, het is belangrijk om alle brieven die je binnen krijgt goed te bewaren. Wanneer je een nieuwe werknemer aanneemt moet je rekening houden met een paar verplichte dingen: een kopie van de ID, een arbeidscontract en een loonheffingsverklaring. Wanneer je salaris gaat uitbetalen aan je werkgevers houd er dan rekening mee dat je beschikt over een goede loonstrook, en overzicht in de vorm van een loonstrook en een duidelijk jaaroverzicht.

http://www.cbbs.nl