Easy Web Search
Image default
Auto's en Motoren

Wanneer is de keuze voor Vereende voor jou interessant?

Er zijn op de markt uiteraard een behoorlijk aantal verschillende verzekeraars terug te vinden. In het merendeel van de gevallen is het zo dat je van verzekeraars min of meer hetzelfde kan verwachten. Er zijn echter uitzonderingen. Voor het merendeel van de verzekeringspartijen is het bijvoorbeeld zo dat zij verzekeringnemers die een hoog risico vertegenwoordigen liever zien gaan dan komen. Dat geldt niet voor Vereende. Deze verzekeraar is dan ook van mening dat eigenlijk iedereen het recht moet hebben om een verzekering af te kunnen sluiten. Dit betekent overigens niet dat deze verzekeraar zomaar echt altijd elke verzekeringsaanvraag goedkeurt, in tegendeel. Er zijn ook best een aantal aanvragen die worden geweigerd. Hoe dan ook, ben jij ook benieuwd wat de verzekeraar Vereende mogelijks voor jou te betekenen kan hebben? Lees dan vooral snel verder!

Welke verzekeringen kan je afsluiten bij Vereende?

Op het ogenblik dat je het aanbod met verzekeringen van Vereende gaat bekijken zal je meteen tot de conclusie komen dat er heel wat verschillende soorten mogelijkheden in terug te vinden zijn. Bovendien valt het ook meteen op dat er bij deze verzekeraar diverse schadeverzekeringen kunnen worden afgesloten die anders niet bepaald eenvoudig te verkrijgen zijn. In eerste instantie kunnen we bijvoorbeeld even kijken naar de verzekeringen voor gemotoriseerde voertuigen. Onder deze verzekeringen valt niet alleen de autoverzekering, maar ook bijvoorbeeld een verzekering voor mensen die een quad willen inschrijven. Ook bezorgbrommers kunnen bij Vereende worden gedekt. Dit lijkt vrij standaard, maar dat is het niet. Bezorgbrommers vormen volgens heel wat verzekeraars tegenwoordig een significant risico waardoor ze, ze niet langer wensen in te dekken.

Het spreekt voor zich dat je niet alleen verzekeringen voor gemotoriseerde voertuigen kan afsluiten bij Vereende. Daarnaast is het eveneens mogelijk om bijvoorbeeld een verzekering voor een pop-upstore af te sluiten. Ook een rechtsbijstand en bijvoorbeeld een praalwagenverzekering behoren bij deze verzekeraar tot de mogelijkheden. Het grote en bovendien ook wat bijzondere aanbod met verzekeringen zorgt ervoor dat de Vereende zich op een uitstekende manier weet te onderscheiden ten opzichte van de andere verzekeraars. Dit is natuurlijk niet het enige vlak waarop dat gebeurt. Daarover later op deze pagina echter meer.

De korte termijnverzekering voor voertuigen van Vereende

Een opvallende aanwezige in het aanbod van Vereende is ook zeker de korte termijnverzekering voor gemotoriseerde voertuigen. Een dergelijke verzekering wordt tegenwoordig lang niet meer door alle verzekeraars aangeboden, in tegendeel. Toch kan deze verzekering in de praktijk wel degelijk ongelofelijk interessant zijn in menig aantal verschillende situaties. Deze verzekering kan dan ook bijvoorbeeld goed van pas komen wanneer:

  1. Er een auto moet worden geïmporteerd vanuit het buitenland;
  2. Er een auto moet worden geïmporteerd naar het buitenland;

In beide bovenstaande gevallen is het zo dat er altijd een tijdelijke verzekering is vereist. Voor het afsluiten van een dergelijke verzekering dien je er wel rekening mee te houden dat je ook bij Vereende in het bezit dient te zijn van verschillende documenten. Het gaat hierbij concreet om:

  • Een uitvoerverklaring;
  • Transitokentekens;
  • Eendagskentekens;

Eén van de drie bovenstaande zaken of documenten is voldoende. Eventueel is het ook mogelijk om een ander kenteken voor te kunnen leggen welke duidelijk maakt dat er behoeften is aan een tijdelijke verzekering. Ben je niet in het bezit van één of meerdere van deze zaken? Dan zal het uiteindelijk Vereende zelf zijn die zal bepalen of je inderdaad behoeften hebt aan een tijdelijke verzekering of niet. Diks Verzekeringen is een tussenpersoon van De Vereende. Dit betekent dat je bij Diks een verzekering kunt afsluiten bij De Vereende.

Een verzekering voor leegstaande panden afsluiten

Leegstand is reeds vele jaren een belangrijk probleem in Nederland. Van de 7,2 miljoen woningen die in Nederland zijn terug te vinden zou er naar verwachting zo’n 4 procent leeg staan. Bij winkels zou het probleem bovendien nog veel groter zijn. Van alle kantoorpanden zou op moment van schrijven zelfs meer dan 15 procent leeg staan. In het merendeel van de gevallen is het zo dat leegstaande panden niet zijn verzekerd. Bovendien is het ook mogelijk dat ze buiten de dekking vallen. Het spreekt voor zich dat dit een niet onbelangrijk risico met zich meebrengt. Het pand op zich heeft namelijk een bepaalde waarde die je bij een mogelijk schadegeval niet zomaar in rook op zal willen zien gaan. Het is omwille van deze reden dat Vereende ervoor heeft gekozen om dergelijke panden wel te verzekeren. Zo kan je dit potentiële risico alvast eenvoudig het hoofd bieden.

Het afsluiten van een verzekering voor jouw evenement(en)

Vereende staat er eveneens om bekend een verzekeraar te zijn die het mogelijk maakt om evenementen te verzekeren. Op het ogenblik dat er een bepaald evenement wordt georganiseerd spreekt het voor zich dat je daarbij met enkele risico’s zal worden geconfronteerd. Deze risico’s zal je natuurlijk bijzonder graag willen verzekeren. Dit geldt overigens niet alleen voor de risico’s die gelden voor materiële, maar ook voor persoonlijke schade. Bij de Vereende worden voor beide schadegevallen aparte dekkingen voorzien. Dit betekent op moment van schrijven dat:

  1. De materiële schade is gedekt tot een waarde van 1.220.000 euro per gebeurtenis;
  2. De lichamelijke schade is gedekt tot een waarde van 6.070.000 euro per gebeurtenis;

Voor allebei de bovenstaande gevallen dient er wel rekening mee te worden gehouden dat er sprake is van een bepaald eigen risico. Dat eigen risico bedraagt ten minste 500 euro per gebeurtenis. Let op, dit is een minimaal eigen risico. Het is dus in de praktijk mogelijk dat deze hoger zal uitvallen.

Voor wie zijn de verzekeringen van Vereende echt interessant?

Tot slot spreekt het voor zich dat de Vereende er eveneens om bekend staat een verzekeraar te zijn die het mogelijk maakt om een verzekering af te sluiten voor mensen die door andere verzekeraars zijn geweigerd. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van het feit dat deze verzekeringnemers in het verleden problemen hebben gekend met het betalen van hun verzekering. Daarnaast is het ook mogelijk dat de weigering voor een verzekering voortvloeit uit bijvoorbeeld een aanzienlijk schadeverleden bij gemotoriseerde voertuigen. Hoe dan ook, welke reden er ook van aan de basis ligt, in het merendeel van de gevallen is het perfect mogelijk om een verzekering bij Vereende te verkrijgen. Let wel, hier staat doorgaans wel een iets hogere verzekeringspremie tegenover. Toch bieden de mogelijkheden van Vereende voor heel wat verzekeringnemers de perfecte oplossing.