Easy Web Search
Image default
Bedrijven

Vergrijzing

In Nederland is al een tijdje een vergrijzing aan de gang. Het is tegenwoordig zo erg dat er zelfs sprake is van een dubbele vergrijzing. Dit betekend dat er zich steeds meer 80 jarige onder de 60-plussers bevinden. Dit betekend dus dat er binnen het vergrijzende gedeelte van de bevolking, nog meer vergrijzing optreedt. De redenen voor de hoge vergrijzing in Nederland zijn uiteenlopend. Daarnaast heeft de vergrijzing invloed op bijna alle delen van de samenleving. Zo hebben de jongere mensen er last van die op zoek zijn naar een baan op de arbeidsmarkt, maar de vergrijzing heeft ook invloed op de huizensector.

De reden dat er zoveel vergrijzing is in Nederland heeft een simpele reden. Vroeger was het normaal dat kinderen soms wel zes tot tien broertjes en zusjes hadden. In vergelijking met nu is dat een heel verschil. Nu hebben de meeste gezinnen maar twee kinderen. Daarnaast werden er na de oorlog vele kinderen geboren die nu allemaal behoren tot de tot de 60 plussers van de samenleving. Bovendien is de zorg een stuk beter geworden en hebben de meeste Nederlanders een goede kwaliteit van leven. Hierdoor is de gemiddelde leeftijd ook hoger dan vroeger en houdt dat in dat er meer oudere mensen zijn dan vroeger. Ook heeft Nederland erg goede leefomstandigheden om erg oud te worden.  

De reden dat de vergrijzing ook van invloed is op de arbeidsmarkt is het Nederlanders tot een relatief hoge leeftijd nog moeten doorwerken. Momenteel is dit tot hun 67e levensjaar en dit kan in de loop der jaren nog hoger gaan worden. Doordat vele mensen van die leeftijd nog werken, blijven zij relatief lang nog fit.  Doordat er nu redelijk veel oude werknemers zijn moeten bedrijven gaan bedenken hoe ze dit op gaan vangen wanneer deze mensen met pensioen gaan. Oudere werknemers zijn vaak erg ervaren en hebben veel kennis van verschillende dingen. De jongere generatie zal deze dingen ook eerst moeten leren voordat zij dezelfde functies kunnen gaan bekleden. Het is slim om een arbodienst in te schakelen om de ouderen zo lang mogelijk inzetbaar te houden. Een goede arbodienstverlener is Loopbaannederland.

http://loopbaannederland.nl