Easy Web Search
Image default
Financieel

Vacatures in het maatschappelijk domein

Het maatschappelijk domein is constant in beweging en bepaald daarom ook waar er vraag is naar arbeid. Momenteel bevindt er zich een gat tussen de vraag en het aanbod naar werknemers binnen het maatschappelijk domein, dat ProfessionalPartners probeert te dichten. Denk bij deze functies bijvoorbeeld aan openstaande vacatures voor schuldhulpverleners, die mensen helpen bij het vinden van oplossingen bij problematische schulden. In dit geval kom je over het algemeen te werken bij gemeente. Een ander, veelvoorkomend beroep waar je aan kan denken bij de term sociaal domein, zijn mensen die zeer bekend zijn met de participatiewet. Deze wet is erop gericht dat mensen die op dit moment werkloos zijn of moeilijker deel kunnen nemen aan het arbeidscircuit, uiteindelijk wel een functie kunnen vervullen, die bij hen past. Omdat dit niet altijd soepel verloopt, zijn er functies ontwikkeld voor mensen die hierbij helpen. Verder zie je vaak WMO consulent vacature voorbij komen. WMO staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning en richt zich juist tot de groep die met moeite thuis woont. De maatschappelijke ondersteuning is in de eerste instantie gefocust op het comfortabel wonen, waarbij deze mensen zo ‘normaal’ mogelijk deel kunnen nemen aan de samenleving.

Omdat het maatschappelijk domein zich richt tot maatschappelijke problemen en het functioneren van de samenleving, is deze constant in beweging. Het vervullen van maatschappelijke functies zijn dan ook vaak tijdelijke opdrachten, maar ProfessionalPartners zorgt ook voor vaste aanstellingen. Door ons grote netwerk weten wij ons talent aan een geschikte aanstelling te helpen, waar wij niet alleen onze professionals blij mee weten te maken, maar tevens de opdrachtgever. Deze is vaak de gemeente, maar ook ziekenhuizen en welzijnsorganisaties werken met ons samen. Op die manier weten wij de juiste professionals voor de juiste plaats en op het juiste moment te vinden. Wordt jij ook een professionele partner van ons?

https://professionalpartners.nl/