Easy Web Search
Image default
Dienstverlening

Keuring van hijs- en hefmiddelen

Activiteiten boven de haak

In Nederland worden strenge eisen opgesteld bij het keuren van hef-en hijsmiddelen. In het kader van de veiligheid moet elk bedrijf die dergelijke werktuigen gebruikt hier rekening mee houden. Er zijn namelijk veel voorschriften in de wet die erg relevant zijn. Bij de keuring van hijs- en hefmiddelen zijn twee groepen activiteiten belangrijk om te onderscheiden. Ten eerste de activiteiten boven de haak. Het gaat hierbij vooral om het keuren van standaard-typen hijskranen en hijswerktuigen. Deze zijn aan een vaste plaats of baan gebonden. Voorbeelden van dit soort kranen zijn portaalkranen, loopkranen en zwenkkranen. De kranen moeten regelmatig worden gekeurd. Mensen die een bedrijf hebben met hijs- en hefmiddelen moeten hier altijd goed op letten. Elk werktuig heeft een eigen termijn als het gaat om de keuring. Na de keuring plakt de keurmeester een sticker met een datum op de kraan.

Activiteiten onder de haak

Activiteiten onder de haak is de tweede manier van keuren van hijs- en hefmiddelen. Bij deze manier van keuren gaat het om het keuren van allerlei hulpmiddelen, zoals de keuring van een wandzwenkkraan. Het gaat om zogenaamde hef-en hijs gereedschappen. Voorbeelden hiervan zijn staalkabels, hijsklemmen, hefkussens, hijsmagneten en plaatogen. Het is belangrijk om deze dingen vaak te keuren. Iedereen die gebruik maakt van hijs- en hefmiddelen moet zich hiervan bewust zijn. Net als bij de standaard typen hijskranen is er een verschil in de frequentie keuringen per werktuig. Verder wordt er bij de activiteiten onder de haak ook gebruik gemaakt van datumstickers. De kleur van de sticker geeft aan in welk jaar het hefmiddel voor het laatst gekeurd is.

Belangrijke weetjes

Er zijn zogenaamde handboekjes beschikbaar over de bedrijfsvoering van hef-en hijsgereedschap. Er bestaat een belangrijk verschil tussen de keuringen en zogenaamde inspecties. Deze activiteiten lijken misschien hetzelfde in te houden, maar dit is niet zo. Bij een inspectie onderzoekt de inspecteur of een hijsmiddel of hefmiddel nog veilig te gebruiken is. Bij een keuring wordt er daarentegen beoordeeld of een hef-of hijsmiddel daadwerkelijk aan de voorschriften voldoet. Als dit niet het geval is, keurt de keurmeester het werktuig niet goed. Deskundige personen voeren de keuring uit. Om keurmeester te worden moet je namelijk een opleiding volgen.