Easy Web Search
Image default
Bedrijven

Het risico op inademing van gevaarlijke stoffen

Iedereen rommelt weleens wat in huis of is bezig met klussen, zoals het opknappen van een oud bootje bijvoorbeeld. Of wat dacht je van het klussen aan je auto? Je gebruikt hierbij verschillende producten en materialen. Je zou dan het risico kunnen lopen op het inademen van gevaarlijke giftige stoffen. Soms kan er een allergische reactie op je huid ontstaan. Het is in dat geval aan te bevelen om de correcte persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. Om te weten welke beschermingsmiddelen je nodig hebt, dien je het zogenaamde Veiligheidsinformatieblad te raadplegen.

Het veiligheidsinformatieblad

Het veiligheidsinformatieblad, afgekort ook wel VIB genoemd, bevat informatie over gevaarlijke producten. Vroeger dienden leveranciers zelf te bedenken welke informatie ze meestuurden bij een product. Zo kwam het weleens voor dat een product een hele tijd geen informatie had en toch werd gebruikt, met alle gevolgen van dien. De Europese Unie besloot in 1991 dat er transparantie en duidelijk moest komen. Vib’s werden in het leven geroepen en konden zo per potentieel gevaarlijk product duidelijkheid verschaffen. Zo bevatten Vib’s de naam van de stoffen en de beschermingsmiddelen die je dient te gebruiken als je werkt met een bepaald product. Elke leverancier is verplicht om Vib’s te verstrekken, echter wordt het veiligheidsinformatieblad niet standaard geleverd. Het is dan aan te raden om contact te zoeken met de leverancier.

Een specialist inschakelen om eventuele noodgevallen te voorkomen

Natuurlijk kan iedereen een veiligheidsinformatieblad lezen. Begrijpen wat er bedoeld wordt is echter een heel ander verhaal. Je kunt als consument niet op correcte wijze veilige conclusies trekken als je niet weet wat er staat. Daarom is het altijd ten zeerste aan te bevelen een erkende specialist te bellen. Zij kunnen je uitleggen wat alles betekent en wat je eventueel zou kunnen doen om jezelf zo goed mogelijk te beschermen. Vaak vragen ze je wel om het veiligheidsinformatieblad even toe te sturen per email. Neem absoluut geen risico’s door zelf te proberen het document te ontcijferen of bijvoorbeeld op internet te zoeken naar eventuele betekenissen. Zorg dat je een erkend bedrijf benadert en wees voorzichtig!

https://www.devibfabriek.nl/