april 15, 2021

Easy Web Search

Uw partner op het Nederlandse web

Het nut van voorbehouden handelingen

Wat zijn voorbehouden handelingen

Zorgaanbieders en zorgverleners hebben dagelijks te maken met strenge voorschriften en regels op het werk. Allemaal in het kader van het waarborgen van de kwaliteit op goede zorg. Binnen de zorg worden doorgaan 2 belangrijke groepen ‘handelingen’ gekenmerkt. Dit zijn risicovolle handelingen en voorbehouden handelingen. Risicovolle handelingen uitgevoerd door de zorgverlener kunnen een risico met zich meebrengen voor de cliënt of patiënt. Het toedienen van sondevoeding is een goed voorbeeld. Wanneer dit niet goed gebeurt, is het nagenoeg zeker dat er een gezondheidsrisico ontstaat met grote kans op schade. Voor deze handelingen is een bekwaamheidverklaring daarom ook verplicht!

Voorbehouden handelingen vormen dan weer een specifieke groep binnen de risicovolle handelingen. Het betreft handelingen die door de individuele professionals beroepsmatig worden verricht. In de Wet BIG worden 14 risicovolle handelingen aangemerkt als voorbehouden handelingen. Een arts mag met inachtneming van bepaalde voorwaarden, aan een andere beroepsbeoefenaar (bijvoorbeeld verpleegkundige of verzorgende) opdracht geven via een uitvoeringsverzoek, een voorbehouden handeling te verrichten.

Goed rapporteren in de zorg met SOAP

Handelingen uitgevoerd door zorgverleners , dan wel professionals , dienen gerapporteerd te worden. De IGZ vindt dit enorm belangrijk, want een goede rapportage is van belang voor goede zorg. Een manier om te rapporteren is SOAP, wat staat voor S-ubjectief, O-bjectief, A-nalayse, en P-lan. SOAP is met name handig doordat het een goede duidelijke leidraad biedt in lastige situaties. Ook biedt SOAP de mogelijkheid om stappen terug te herleiden om bepaalde patronen te herkennen en mogelijke fouten tijdig te detecteren.

Wat is het voordeel van een e-learning cursus?

E-learning is steeds populairder aan het worden omdat interessante voordelen biedt ten opzichte van klassikale lessen. Neem bijvoorbeeld online trainingsprogramma’s, die stuk sneller en goedkoper te maken zijn dan klassikale programma’s. Bovendien kunnen cursisten zelf op een op moment dat het hen uitkomt de training of cursus uitvoeren. En degene die de resultaten moet bijhouden kan dat overzichtelijk en digitaal nauwkeurig bijhouden. Bovendien kun je de distributie ervan makkelijk en sneller in gang zetten dankzij weblinks, mobiele apps en online portals. Een ander groot voordeel is dat e-learning niet locatiegebonden is, dus mochten medewerkers afwezig zijn vanwege ziekte of verlof, dan kunnen ze thuis alsnog de cursus doen. Tot slot kun je meten of cursisten van een e-learning traject beter scoren dan klassikale deelnemers. Zo kun je meten over blended learning een interessante ontwikkeling is voor je organisatie.

https://elearningmadeeasy.nl