Easy Web Search
Image default
Auto's en Motoren

De fleet manager binnen het bedrijf

Fleet management is het beheren van de voertuigen binnen een bedrijf. Het begrip fleet management omvat alle commerciële voertuigen zoals auto’s, bestelwagens, vrachtwagen en de andere varianten hierop. Deze vorm van management kan de functie hebben van de onderhoud van voertuigen, voertuig tracking en bijvoorbeeld de brandstof management. In de meeste gevallen wordt dit ingezet door de bedrijven die werkzaam zijn in de branche van de transport en logistiek. De kosten voor de tansport en logistiek kunnen door fleet management geminimaliseerd worden. Het belangrijkste onderdeel binnen deze vorm van management is de GPS Tracker mogelijkheid. Er kan door een gps tracker extra informatie worden doorgegeven aan een applicatie die in verhouding staat met de fleet management. Hierbij kun je dan denken aan de snelheid van het voertuig,  de richting waar deze zich voortbeweegt en de exacte locatie van eht voertuig. De locatie heeft een afwijking van ongeveer 2.5 meter wat alsnog vrijwel nauwkeurig  te bepalen is. Mocht je binnen het bedrijf gebruik willen maken van fleet management dat is het verstandig om een fleet manager in dienst te nemen.  Dit is iemand die zich verantwoordelijk houdt voor het beheer van alle voertuigen en ervoor zorgt dat deze zich zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten. De taken van zo’n fleet manager kan bijvoorbeeld zijn het inkopen van de juiste voertuigen. Hierbij speelt de prijs en de prestaties van het voertuig een cruciale rol. Door het wagenpark goed te onderhouden kan er veel geld bespaard worden binnen de onderneming. Alleen al de juiste bandenspanning kan er al bij helpen om het brandstofverbruik te verminderen en het verkleint de kans op pechgevallen en de daarbij behorende reparatie- en sleepkosten. Misschien wel de belangrijkste activiteiten van een fleet manager is het controleren of wel managen van de bestuurders van de voertuigen. Door hier strategisch advies aan te geven kan het maximale resultaat bereikt worden binnen de onderneming.

https://mygpstracker.nl/